Strona główna Kredyty Kredyt obrotowy – co to jest i czy jest opłacalny?

Kredyt obrotowy – co to jest i czy jest opłacalny?

0
Kredyt obrotowy – co to jest i czy jest opłacalny?

Kredyt obrotowy jest często zaciągany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. To często jedyna opcja „ratunku” w momencie, kiedy firma może mieć problem z płynnością finansową. Powodem są różne czynniki: zastój na rynku, nieuczciwi klienci, problemy niezwiązane z finansami. Dzięki kredytom obrotowym firma może mieć pieniądze na opłacenie bieżących rachunków, ale również zakup niezbędnych produktów i materiałów, potrzebnych do pracy. Jest także sposobem na inwestycje w firmie, na które w normalnych warunkach nie mielibyśmy środków. Banki oferują taką pomoc, co pozwala na polepszenie sytuacji przedsiębiorstwa.

Kredyt obrotowy – co to jest i kto może go zaciągnąć?

Istnieją różne typy pomocy finansowej dla firm, ale jedną z nich jest bardzo popularny kredyt obrotowy dla firm. Istnieje również kredyt obrotowy na działalność gospodarczą, który firma otrzymuje po zarejestrowaniu się w CEIDG. Warto wybrać najkorzystniejszy kredyt obrotowy dla firm, by nasza działalność gospodarcza mogła się rozwijać, a także jest pomocny dla zachowania płynności finansowej.

Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym

Jak działa kredyt obrotowy na rachunku bieżącym? Jest on nazywany również kredytem rewolwingowym, a grupą docelową, do której jest skierowany są przedsiębiorcy, którzy posiadają już rachunek bankowy na firmę w danym banku. W tymże banku na pewno dowiemy się znacznie więcej: jaki kredyt obrotowy, jak obliczyć koszt kredytu oraz która opcja będzie dla nas najkorzystniejsza. Ten konkretny kredyt obrotowy dla nowych firm jest przyznawany wtedy, kiedy obliczona jest nasza zdolność kredytowa. Obliczenia są identyczne jak w przypadku karty kredytowej. W umowie nowy przedsiębiorca posiada wysokość zadłużenia, która realnie jest w stanie zapłacić. Środki nie zostaną udzielone od razu: przedsiębiorca może sięgnąć po nie w momencie, kiedy są mu potrzebne, np. na spłatę zadłużenia. Nie musi również wykorzystać całej dostępnej puli od razu. Ilość dostępnego kredytu obrotowego jest udzielona na zasadzie limitu. Co ważne kredytobiorca nie potrzebuje dodatkowych wniosków – środki są wypłacane praktycznie w dowolnym momencie. Ten rodzaj kredytu jest przyznawany na rok, ale mamy możliwość jego przedłużenia na kolejne lata.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Jest ro kredyt obrotowy, do którego przedsiębiorca musi dołączyć wniosek, w którym zawrze na co konkretnie wyda otrzymane od banku środki. Jeśli kredytobiorca wyda nieprawdziwe oświadczenie, wtedy musi liczyć się z karą pieniężną. Ten rodzaj kredytu jest przyznawany przedsiębiorcy w pojedynczej kwocie, którą później spłaca w ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Kredyt obrotowy z gwarancjami

Przedsiębiorcy od lipca 2008 roku mogą również liczyć na program „Gwarancji de minimis”, skierowany głównie do Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jest on realizowany z rządowego programu pomocy firmom, które potrzebują dodatkowej gotówki na rozwój. Ten kredyt obrotowy dla firm, to również kredyt obrotowy dla rolników, z poręczeniem i gwarancją banku Gospodarstwa Krajowego.

Mikro i małe, a także średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przyznanie im gwarancji de minimis na spłatę kredytu obrotowego lub innych zobowiązań. Gwarancja ta nie nalicza prowizji oraz obowiązuje wydłużony czas spłaty zobowiązania – od 27 do nawet 39 miesięcy. Mogą z takiej pomocy korzystać firmy z sektora MŚP, a także te, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie mają żadnych zaległości w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym. Co ważne nie jest to dotacja pieniężna, a także nie powstaje z ich tytułu zobowiązanie podatkowe.

Kredyt obrotowy – oprocentowanie

Obecnie bardzo nisko oprocentowany kredyt obrotowy posiada Bank Pocztowy. Oprocentowanie wynosi jednie 6,14% przy kredycie na 50 tys. i okresem spłaty do 3 lat. Naliczana jest oplata początkowa 500 zł za rozpatrzenie wniosku, w tym opłata administracyjna. Bank Credit Agricole posiada kredyt obrotowy dla firm z oprocentowaniem 6,72%, przy takiej samej kwocie zobowiązania. Co ważne w Credit Agricole nie ma żadnych dodatkowych kosztów. Idea Bank ma w swojej ofercie zarówno kredyt obrotowy dla rolników, jak również kredyt obrotowy dla nowych firm z oprocentowaniem 7,29%. Naliczana jest opłata miesięczna 29.99 zł za prowadzenie rachunku, jeśli nie zostaną spełnione warunki określone w umowie. Chodzi przede wszystkim o wymagany obrót na koncie.

Kredyt obrotowy – jak obliczyć koszt kredytu?

Aby wybrać najkorzystniejszy kredyt obrotowy dla firm, trzeba obliczyć jego oprocentowanie: kredyt obrotowy w złotówkach jest sumą Wibor 6m i marży. Marża wynosi od 1% do 3,5%, w zależności od ryzyka, jakie musi ponieść bank. Obecnie wysokość Wibor 6m to 1,8%. Na stronie banku można znaleźć również kredyt obrotowy kalkulator, ponieważ koszt kredytu obrotowego jest uzależniony od tzw. dźwigni finansowej firmy. Jest to poziom trzy i półkrotności długu netto w stosunku do EBITD, czyli zysku operacyjnego firmy, po odjęciu odsetek od zaciągniętych kredytów, czy pożyczek. W tym wypadku marża będzie wynosiła od 1,3 do 5%. Jeśli poziom długu netto będzie wyższy, wtedy przedsiębiorca musi wskazać dodatkowe zabezpieczenia dla zaciąganego kredytu obrotowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here