Strona główna Uncategorized Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

0
Konsolidacja sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe firmy to obowiązkowy dokument, jaki tworzony jest w ramach działalności danego biznesu. Jego istotą jest analiza bieżącej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, w tym jego zysków czy strat. Sprawozdanie finansowe realizowane jest raz w całym roku rozliczeniowym. To zadanie dla profesjonalnych księgowych, rzadko kiedy podejmują się go osoby nieposiadające specjalistycznej wiedzy w zakresie możliwych metod sporządzania sprawozdania, umiejętności matematycznych czy chociażby znajomości obowiązujących w Polsce przepisów prawa gospodarczego.

Nie ma wątpliwości, że kwestie finansowe i rozliczeniowe podmiotów gospodarczych mogą być niezwykle zawiłe, tym bardziej, jeśli pod uwagę weźmiemy łączenia biznesów czy wspólne sprawozdania finansowe. To właśnie konsolidacja sprawozdań finansowych. O tym, czym jest konsolidacja sprawozdań finansowych w Polsce, jakie są metody jej realizacji i po co właściwie dokonuje się takich połączeń, piszemy poniżej. Konsolidacja sprawozdań finansowych krok po kroku przyda się wszystkim tym, którzy chcą optymalizować kwestie finansowe w związanych biznesowo podmiotach gospodarczych.

Co to jest konsolidacja sprawozdań finansowych?

Według polskiego prawa gospodarczego konsolidacja sprawozdań finansowych polega na połączeniu sprawozdań finansowych co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych, które funkcjonują odrębnie na rynku, natomiast są powiązane ze sobą kapitałowo. Chodzi o to, by konsolidacja sprawozdań finansowych mogła przedstawić obraz tychże podmiotów w taki sposób, jakby działały one jako jeden.

Po co jest właściwie konsolidacja sprawozdań finansowych? Zadania tego rodzaju rozliczeń i przedstawiania sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych są proste. Chodzi o generowanie jak największych korzyści finansowych grup kapitałowych, ale jednocześnie trzymanie pełnej kontroli nad ich działalnością. Połączone sprawozdanie finansowe ujawnia zasięg działalności tej samej spółki, która funkcjonuje pod różnymi markami.

Konsolidacja sprawozdań finansowych pozwala wskazać także wszelkie przepływy finansowe, w tym zyski poszczególnych spółek. Po co jeszcze przeprowadzana jest konsolidacja sprawozdań finansowych? Obowiązek takiego rozliczania i weryfikacji finansów połączonych podmiotów gospodarczych ma na celu niwelowanie ewentualnego zafałszowania sytuacji spółki, która w grupie dominuje.

Co jeszcze warto wiedzieć, jeśli interesuje nas konsolidacja sprawozdań finansowych? Kiedy należy ją przeprowadzać? Jest to konieczne raz w roku, natomiast warto wspomnieć o wyjątkach. Okazuje się, że w świecie rozliczeń rachunkowych właśnie takie występują, a podmioty gospodarcze mogą liczyć na ulgi w tym zakresie. Kiedy więc nie jest konieczna konsolidacja sprawozdań finansowych? Wyłączenia są możliwe i dotyczą wyjątkowych sytuacji, których przynajmniej na krajowym rynku grup kapitałowych wcale nie jest tak mało.

Konsolidacja sprawozdań finansowych nie jest wymagana, jeśli spółka zatrudnia łącznie mniej niż 250 pracowników. Co więcej, znaczenie ma także osiągnięta suma bilansowa. Jeśli ta nie przekracza 38,4 mln zł, a przychody netto nie przekroczyły 73,6 mln zł, połączenie sprawozdań finansowych nie musi być realizowane.

Konsolidacja sprawozdań finansowych – metody wykorzystywane najczęściej

Specjaliści, dla których zawodowym obowiązkiem jest konsolidacja sprawozdań finansowych, muszą zrealizować takie połączenie z zastosowaniem odpowiednich metod rozliczeniowych. Priorytetem jest w pierwszej kolejności dobór odpowiedniej taktyki. W ramach rachunkowości znana jest konsolidacja sprawozdań finansowych według mssf czy też konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Powszechna i wykorzystywana w licznych przypadkach jest także konsolidacja sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną.

Metoda pełna jest tą podstawową i polega na sumowaniu pełnych, całkowitych wartości finansowych, zarówno w aspekcie podmiotu dominującego, jak i podmiotów towarzyszących. Ta metoda uwzględnia również możliwe wyłączenia.

Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą proporcjonalną przebiega poprzez sumowanie wartości, ale te nie są pełne. Są proporcjonalne w zależności od udziałów danej spółki w całej grupie kapitałowej. Oznacza to, że wartości będą zawsze najwyższe dla podmiotu dominującego.

Wspomnieć należy także, że każda konsolidacja sprawozdań finansowych musi być zgodna z wytycznymi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Zdajemy sobie sprawę, jak zawiłym tematem mogą być rozliczenia finansowe grup kapitałowych, dlatego też zalecamy oddelegowanie tychże zadań profesjonalistom. Podpowiadamy także, że internet jest ogromną skarbnicą wiedzy, a na temat połączeń sprawozdań finansowych publikowane są rzetelne aktualności. Warto korzystać z tych, które dostępne są na wiarygodnych portalach o tematyce finansowej, gospodarczej czy biznesowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here